نسخه دمو سامانه مدیریت و کنترل پروژه آنلاین زرافه

 

برای مشاهده نسخه دموی سامانه از لینک ذیل استفاده کنید:

demo.zarafe.ir

اطلاعات کاربری نسخه دمو به شرح ذیل است:

username : demo

password : demo