امکاناتی که در آینده نزدیک اضافه خواهند شد

 

  • نرم افزار موبایل زرافه ! با استفاده از Mobile App پروژه ها و فعالیتها را سامان دهید.
  • گانت چارت پروژه ها ؛ حرفه ای ها مزایای گانت چارت را خوب می دانند!
  • ارتباط صوتی و تصویری بین افراد تیم پروژه
  • امکان کپی کردن ساختار پروژه ها و امکان تعریف پروژه هایی با ساختار پیش فرض
  • یک خروجی و گزارش جامع از همه فعالیتها؛ به تفکیک پروژه ها و کاربران
  • اتوماتیک کردن ثبت زمان در تایم شیت
  • و ...