آرشیو اخبار

ساختار شکست کار یا پروژه چیست؟

ساختار شکست کار یا پروژه چیست؟

ساختار شکست کار در مدیریت پروژه، ابزاری برای مشخص کردن و طبقه‌بندی اجزای کاری است به صورتی که به سامان دادن و مشخص کردن وسعت کلی کار در پروژه کمک می‌کند.

ادامه مطلب